Kurullar
Kongre Başkanı

Şansın Tüzün

Bilimsel Koordinatör

Ülkü Akarırmak

Bilimsel Sekreterya

Rana Terlemez

Düzenleme Kurulu

Şansın Tüzün
Ülkü Akarırmak
Rana Terlemez
Nurten Eskiyurt
Merih Sarıdoğan

Türkiye Osteoporoz Derneği Yönetim Kurulu

Başkan
Şansın Tüzün

II. Başkan
Nurten Eskiyurt

Genel Sekreter
Ülkü Akarırmak

Sayman
Merih Sarıdoğan

Veznedar
Rana Terlemez

Üye
Yeşim Gökçe Kutsal

Üye
Yeşim Kirazlı