Program
ANA KONULAR
 • OSTEOPOROTİK KIRIKLARIN ÖNLENMESİ
 • YAŞAM BOYU OSTEOPOROZ YÖNETİMİ
 • ANTİREZORPTİF TEDAVİDE FAYDA/ZARAR DENGESİ
 • SİSTEMİK BİR HASTALIK OLARAK OSTEOARTRİT
 • OSTEOARTRİTTE ERKEN TANI KAZANIMLARI
 • OSTEOARTRİTİ TEDAVİ EDEBİLİYOR MUYUZ?
 • YAŞLANAN DÜNYA VE SARKOPENİ
 • KAS KAYBI ÖNLENEBİLİR Mİ?
 • İSKELETİN GENETİK MİMARİSİ
 • KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA YAPAY ZEKA
 • KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA BESLENME
 • D VİTAMİNİ; MİTLER VE GERÇEKLER
 • KIRIK RİSKİ DEĞERLENDİRİLMESİ
 • TÜRKİYE’DE FRAKTÜR LİYEZON SERVİSLERİ (FRAKTÜRK)
 • OSTEOPOROZDA REHABİLİTASYON
 • VERTEBRAL KIRIKLARA YAKLAŞIM
 • KAS İSKELET SİSTTEMİ HASTALIKLARINDA TAMAMLAYICI TEDAVİLER